Landskab: Midt i Lillebælt ligger den naturskønne ø, Bågø, som du kommer til med færge fra Assens. Ruten går fra færgelejet til øens nordstrand og tilbage. Undervejs passeres såvel kultur- som naturlandskaber. Ruten starter ved øens bedste badestrand, går igennem det åbne opdyrkede landskab, forbi moserne til Bågø by, der fremstår som et meget oprindeligt landsbymiljø hvor næsten alle øens gårde er samlet langs hovedgaden. Ruten slutter ved øens nordlige strand, hvor du kan opleve strandengen og noret.

Natur: Bågø byder på mange naturoplevelser med skønne landskaber, småskove, moser og strandenge. Her er fugletårne, fiskepladser, badestrande og meget mere. I det opdyrkede land ved rutens start ses ofte rådyr og harer samt rovfugle som rørhøg, tårnfalk og musvåger. Langs Bågøs vest- og nordkyst findes store engarealer og to store indsøer, der giver et rigt fugleliv, med mange arter af vadefugle, ænder og måger, der tydeligt høres over hele øen. Her kan du også være heldig at spotte en havørn på jagt. Ved nordstranden findes en frodig strandeng med bl.a. kveller (salturt), strandasters og strandmalurt. Du kan også være heldig at se spættede sæler, der ligger og slikker sol.

Seværdigheder:
1 Fugletårn med fantastisk udsigt over Vestermose og dens rige fugleliv.
2 Bågø Naturcenter, hvor du fra september 2016 kan opleve en åben udstilling om øens natur. Se mere om centret på assens.dk/naturcenter
3 Hestestalden med en udstilling om øen og med bl.a. gamle landbrugsredskaber.
Stier: Ruten er ca. 8 km og går på asfalt og gode grusveje.
Folder: Spor i landskabet www.spor.dk/sporene/fyn/
baagoe
Transport: Færgen til Bågø afgår fra Assens 4-6 gange pr. dag. Se priser og tider på .baagoe.info
Målgruppe: Ruten er let fremkommelig og egner sig for de fleste, dog kun delvis for kørestolsbrugere.


Skrevet af: Christian Heller