Landskab: Bondemosen er et 23 hektar stort eng- og mose-område, beliggende inde i Ullerslev By. I sommerhalvåret afgræsses størstedelen af arealerne af kreaturer.

Natur: Bondemosen indeholder en rig mosaik af naturtyper: overgangsrigkær, ekstremrigkær, ellesump, askesump, rørsump, pilesump, natureng, kultureng og over­drev. Hver naturtype har sit eget botaniske særpræg, og huser forskellige fuglearter.

Kulturmiljøer/Historie: Om­rådet er en del af et eng- og moseområde, der i slutningen af 1800-tallet udgjorde et større, sammenhængende område på 110 hektar, der stødte op til Vindinge Å. Store dele af området er gennem tiden blevet afvandet for at intensivere landbrugsdriften, og eng- og moseområderne udgør således kun ca. 40 hektar i dag. Bondemosen blev tidligere kaldt ”Bundmose” og på kort fra før udskiftningen i 1795 for ”Bunnemose”. Nav­net hentyder til den farlige mosebund, og således ikke til en bonde.

Stier: Der er cykel- og gangsti hele vejen rundt om Bonde-mosen. Hele turen er ca. 2,5 km lang, og der er opsat bæn­ke med passende mellemrum.

Ejer: Nyborg Kommune ejer ca. 16 hektar af Bondemosen. Resten er i privateje.

Folder: Der er opsat kortbor­de med folderkasser ved alle indfaldsveje til området.

Transport: P-plads ved Uller­slev Centret på Egevangsvej.

Målgruppe: Alle.


Skrevet af: Bettina Pohle, biolog