Landskab: Månen, som de lokale også kalder de fantastiske strandenge på Sydtåsinge, er altid et besøg værd. Her råder uberørt natur. Når du træder ind gennem lågen 1 til området er det som at komme ind i en ny verden. De flade strandenge, vidderne og hvad der føles som uendelig højt til himmelen er en kontrast til det intensivt dyrkede landbrugsland på resten af øen. Der er særlig fin udsigt over engene og store dele af Det Sydfynske Øhav fra den 8 meter høje Vårø Knude 2.
Natur: Berlingske Tidende beskrev for nogle år siden Monnet som en Danmarks ukendte naturperler. Det skyldes det storslåede landskab og dets oprindelige planter og dyr, der er tilpasset strandenge, som er gennemskåret af utallige tidevandsrender, der fører det salte vand fra Øhavet langt ind over engen. Det giver fine yngleforhold for fugle som; rødben, almindelig ryle, stormmåge, havterne, engpiber og viber. En række andre fugle benytter også engene forår og efterår som rasteområde. Af de almindeligste kan nævnes skeand, pibeand, krikand og gravand samt flere gåsearter. Om vinteren kan man være heldig at se rovfugle som fjeldvåge, vandrefalk, havørn og blå kærhøg på jagt i området.
Monnet er også hjemsted for en væld af sjældne planter, der trives i de salte enge og på det mere tørre overdrev. Tætblomstret hindebæger præger om sommeren store dele af Monnet med sine smukke, violette blomster. Af andre arter kan nævnes soløjealant, djævelsbid, harril og jordbærkløver. Engene græsses af dyr, hvilket er en forudsætning for at planter og fugle trives.
Historie: Ordet ”Monnet” kan være en afledning af ordet ”maen”, som betyder fugtig eng. De 126 hektar enge, som er ejet af Vårø Bylaug, har aldrig været opdyrket.
Seværdigheder: Fugletårnet 3.
Adgangsforhold: Der er offentlig adgang til fods, men ikke i fuglenes yngletid fra 15. marts til 1. juli. Fugletårnet kan godt besøges i den periode. Hunde i snor må tages med til tårnet, men de har under ingen omstændigheder adgang på engene. P-plads ved Monnetvej 4.
Folder: Svendborg Kommunes folder kan hentes på www.svendborg.dk eller i fugletårnet.


Skrevet af: Terkel Broe Christensen