Landskab: Dyreborg Skov med høje løvtræer og udsigten over Det Sydfynske Øhav har i mange år været et yndet udflugtsmål. Stranden ved Dyreborg er Øhav i topklasse. Kysten er en beskyttet lagune med sand og strandplanter, og udsigten leder blikket mod Bjørnø og Avernakø, mens Ærø kan skimtes i horisonten.
Stranden er oplagt til solbadning og ophold og bruges af samme grund ofte som udflugtsmål for de lokale familier. Vover man sig i vandet, finder man et lavvandet område med en varieret havbund. Skoven består mest af bøg og eg med små bevoksninger med nåletræer. De ældste egebevoksninger er plantet i 1832, men i den sydlige del af skoven findes enkelte ege, som er mindst 350 år gammel.

Kulturmiljø/historie: Endelsen ”borg” i Dyreborg vidner om, at der engang har været en befæstning ved Dyreborg. I skovens sydøstlige hjørne ligger Slotsbanken og Slotsklinten. Havet har skyllet mere end 100 meter af klinten, og det er antageligt her, der har været et voldsted, eller en befæstet gård. Andre steder i skoven viser stednavnene på kortet, at her har man sat svin på olden (Svinehauge), sat kalve på græs (Kalvehauge) og haft dyrehave (Dyrehauge). Skoven har været omgivet med stengærder, for at holde dyrene inde.
Seværdigheder/Natur: Besøger man Dyreborg Skov i
slutningen af juni og juli måned vil man ikke kunne undgå at lægge mærke til planten Alm. Fingerbøl, der mange steder i skoven helt dominerer skovbilledet. Alm. fingerbøl tilhører ikke vores oprindelig flora, men regnes i dag nok som en del af den danske flora. Oprindelig er den forvildet fra haver og måske i sær klosterhaver, da dens medicinske evner har været kendt i århundreder. Planten indeholder giftstofferne digoxin og digitoxin der har indvirkning på hjerterytmen. I store mængder kan det medfører hjertestop! I Dyreborg Skov har man også mulighed for at se Sort Egern. De fleste forbinder nok danske egern med det røde egern, men faktisk er det sorte egern det oprindelige danske egern.
Det røde egern er udsat. De
to ”racer” parre sig gladeligt
indbyrdes, og da det røde
egern genetisk er dominerende,
vil det betyde at det sorte
egern formentlig med tiden
helt vil forsvinde fra Danmark.
Måske er i heldig at se et sort
egern, et egern som det så
ud, dengang stenalderfolket
måske stegte et par stykker
over bålet.
Shelter og madpakkehus:
Midt i skove ligger et unikt
shelter, der er udformet som
det fodderhus, der før stod
på samme sted. Har du lyst
til at overnatte i shelteret,
skal du reservere plads via
www.bookenshelter.dk Prisen
for at overnatte er beskeden.
Ved kysten står desuden et
mindre madpakkehus og et
toilet.
Stier: Der er flere muligheder
for ture rundt i skoven.
Se kortet.
Ejer: Dyrebog Skov er privat
og ejes af godset Steensgaard.
Se www.Steensgaard.dk
Transport: Den nærmeste bus
som kører alle dage er bussen
mod Bøjden. Hop af i Horne.
Herfra er der ca. 5 km til
Dyreborg Skov. På skoledage
er der mulighed for at
tage bussen fra Horne Skole
til Dyreborg. For tidplan se
fynbus.dk eller rejseplanen.dk
Kommer I i bil er der parkeringsmuligheder
ved stranden.
Målgruppe: Her er mulighed
for at alle kan få en oplevelse.
De fleste stier er skovveje, der
er egnet til gangbesværede og
barnevogne mv.


Skrevet af: Karin Skovhus